Cookies och Sekretess

Översikt

Följande sekretesspolicy hänvisar till savagetattooist.com webbplats som är baserad i ADDRESS Malmö, Sverige. Varje fysisk eller juridisk person som besöker savagetattooist.com accepterar till fullo följande villkor.

Sekretesspolicyn, som uttryckligen anges nedan, utgör ett avtal mellan ägarna av savagetattooist.com webbplats och besökaren, och är endast bindande för dem.

Administratörerna för savagetattooist.com förbehåller sig rätten att ändra integritetspolicyn. Ingen ändring av dessa villkor kommer dock att beaktas och kommer inte att utgöra en del av detta avtal om det inte har skrivits skriftligen och inte har införlivats i det.

Integritetspolicy

Data vi samlar in

Genom att använda kontaktformuläret måste användaren deklarera en giltig e-postadress, ett giltigt telefonnummer samt sitt fullständiga namn. Dessa uppgifter är nödvändiga för behandlingen av inlämningen av meddelandet och administratörerna för savagetattooist.com är skyldiga att använda ovanstående objekt enbart för att kommunicera med den enskilda besökaren.

Varje användare kan när som helst, via kontaktformuläret, begära radering av den information han har deklarerat vid kommunikationen med savagetattooist.com. Denna process kan ta upp till 72 timmar och användaren, efter att ha bekräftat sin begäran, informeras sedan om att hans/hennes data har raderats.

Dataskydd

Administratörerna för savagetattooist.com webbplats bevarar den personliga karaktären av dina uppgifter och får inte överföra dem till någon tredje part fysisk eller juridisk person, med undantag för relevanta bestämmelser i lagen och de behöriga myndigheterna, endast på begäran. Administratörer kan, för att förbättra tjänsten, studera all anonym information som användare samtycker till att dela på något av följande sätt: 1) Acceptera savagetattooist.coms sekretesspolicy vid första besöket (2) Återsamtycke efter 365- dagperiod (dvs när användarens samtycke löper ut) och 3) Återsamtycke efter någon ändring av integritetspolicyn.

Cookies

Vad är cookies och varför använder vi dem

Cookies är små textfiler som lagras som anonym information i vår webbläsare när du surfar på Internet. Deras funktion är att informera den webbplats som besökts av användaren för hans tidigare aktivitet och lagra hans preferenser. På så sätt hjälper de till att få webbplatsen att fungera smidigare och säkerställa slutanvändarens bästa surfupplevelse varje gång han återvänder till webbplatsen.

Vilka typer av cookies använder vi på savagetattooist.com

• Allmänna webbplatsfunktionscookies: Används för att få grundläggande webbplatsfunktioner att köras snabbare. Dessa cookies samlar inte in personlig information som kan identifiera besökarens/läsarens identitet eller lagra historiken för de sidor han har besökt.

• Prestanda- och statistikkakor: De tillhör kategorin tredjepartskakor. De samlar in anonym information om hur användaren interagerar med webbplatsen och används för att fånga statistik och trafikstatistik på webbplatsen med Googles webbverktyg som Google Analytics. Dessa är cookies som hjälper till att skapa en heltäckande bild av besökarnas intressen och ursprung, vilket gör det möjligt för ägare att ständigt förbättra innehållet. Dessa cookies samlar inte in personlig information som kan identifiera besökarens/läsarens identitet eller lagra historiken för de sidor han har besökt och som styrs av Googles sekretesspolicy. Läs mer om Googles cookies här.

• Cookies för godkännande av användarvillkor: Används för att visa ett meddelande till användaren om att acceptera webbplatsens användarvillkor och integritetspolicy och lagra deras samtycke vid första besöket på webbplatsen eller när 365-dagarsperioden löper ut (samtycke från användaren lagras i 365 dagar). Dessa cookies samlar inte in personlig information som kan identifiera besökarens/läsarens identitet eller lagra historiken för de sidor han har besökt.

Inställningar för kakor

Varje besökare kan se cookies som lagras i webbläsaren han använder, samt radera eller kontrollera vilka webbplatser och vilka specifika cookies han accepterar. Användaren kan också konfigurera webbläsaren för att fråga användarens samtycke för varje cookie som din enhet tar emot (rekommenderas inte eftersom det kan påverka hastigheten och smidigheten i surfningen negativt). Du kan läsa mer om cookieinställningar här.

upphovsrätt

Originaltexter, foton, varumärken och logotyper som publiceras och används på savagetattooist.com webbplats är skyddade av copywrite och tillhör deras legitima ägare. Ovannämnda innehåll skyddas av de immateriella rättigheterna som fastställts av den nuvarande grekiska rättsliga ramen för immateriell egendom och plagiat:

Lag 2121/1993 – 4531/2018 om immateriella rättigheter (Statstidning A/25/1993 – Ikraftträdande: 1993-03-04)

Nationell myndighet för immateriella rättigheter: artikel 69 i lag 2121/1993, presidentdekret 311/1994 (Government Gazette A/165/1994), artikel 8, par. 13 och 14 i lag 2557/1997 (Government Gazette A/217/1997), artikel 7, mom. 13 i lag 2819/2000 (Government Gazette A/84/2000) och artikel 46 para. 9 – 13 i lag 3905/2010 (Statstidning A/219/2010).

Läs mer här.

Användare av savagetattooist.com-webbplatsen kan endast använda webbplatsens innehåll för personlig läsning eller för utskrift för senare personlig läsning och genomgång. Den godtyckliga kopieringen, modifieringen, tillägnandet, publiceringen, överföringen eller försäljningen på något sätt av delar av eller allt innehåll som finns på webbplatsen utan den markerade källhänvisningen eller utan skriftligt eller muntligt medgivande från ägarna av savagetattooist.com är en allvarlig brottsling brott och åtalas. Ägarna av savagetattooist.com-webbplatsen och respektive upphovsrättsinnehavare kan agera lagligt mot varje fysisk eller juridisk person från tredje part som bryter mot ovanstående lagstiftning.

Kontakta oss för eventuella frågor eller invändningar

För frågor eller invändningar angående ovanstående eller för juridiska eller etiska frågor relaterade till savagetattooist.com, vänligen kontakta oss.

Senaste uppdatering: 8 april 2022